Aktuální číslo

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy roč. 13, č. 2/2022

Články a studie

Martin Slepička
Kult populárního raně středověkého světce sv. Jiljí v českých zemích od jeho počátků až po konec středověku
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0005
Fulltext soubor pdf 1,21 MB

Jakub Grudniewski
Members of the Governing Presidium in Opole in the Years 1871–1918
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0006
Fulltext soubor pdf 0,21 MB

Ondřej Kolář
K průběhu henleinovského povstání na Osoblažsku a ve Městě Albrechticích v září 1938
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0007
Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Obzory

Pavol Tišliar
Historicko‑demografické bádanie na Slovensku
doi.org/10.15452/Historica.2022.13.0008
Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Literatura

Literatura soubor pdf 0,19 MB

Kronika

Kronika soubor pdf 0,10 MB

FULLTEXT soubor pdf 5,02 MB